06.03.2019

  • Dodano wersje ataków do wyprawy U Stóp Góry – Generał 270 + NUS + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności) + Stacja Kontroli Pogody
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Nieznane Regiony – Generał 270 + NUS + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności) + Stacja Kontroli Pogody