08.05.2016

  • Aktualizacja bloków w przygodzie Wiktor Podstępny
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał 250 + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał 270 + MSW z Puszkarzami