13.06.2016

  • Dodano wersje ataków do przygody Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 270 + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 250 + MSW z Puszkarzami