Niewyczerpalna Kopalnia Węgla

od poziomu 1


Pochodzenie: Kupiec – Architekt


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 12.500 250
300
100
400
Czas Budowy 3.35 minut 2.30 minut 60 minut
Produkcja 2 3 4
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 500
1.000
800
1.000
600
3.300
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Produkcja 5 6 7
Czas Produkcji 01:00 minuta

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6
Koszt 1 563 765 2.700 2.936 7.531