Niewyczerpalna Kopalnia Złota

od poziomu 1


Pochodzenie: Kupiec – Architekt


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 25.000 750
700
300
800
Czas Budowy 3.00 minut 2.30 minut 60 minut
Produkcja 2 3 4
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 700
2.000
1.200
2.000
1.000
5.000
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Produkcja 5 6 7
Czas Produkcji 09:36 minut

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6
Koszt 10 1.463 1.845 4.455 5.300 11.655