Rynek Bożonarodzeniowy

od poziomu ?


Pochodzenie: Event Świąteczny 2018 1.995

Kolejny Budynek skraca czas odnowienia premii.
Nie można użyć dwóch budynków jednocześnie.Premiuje budynki na około jarmarku:

Wygląd Nazwa Koszt Odległość Efekt Czas Premii
Premia Rynku Bożonarodzeniowego Poziom 1 500 + 500 5×5 pól +100% 12:00 godzin
Premia Rynku Bożonarodzeniowego Poziom 2 500 + 500 9×9 pól +100% 12:00 godzin
Premia Rynku Bożonarodzeniowego Poziom 3 500 + 500 9×9 pól +200% 12:00 godzin
Premia Rynku Bożonarodzeniowego Poziom 4 500 + 500 11×11 pól +300% 12:00 godzin

Koszt Rozbudowy:

Poziom 1 2 3 4
Wygląd
Koszt Budowy 1.995 2.000
1.500
3.000
1.000
4.000
2.500
Czas Budowy 00:40 sekund 02:30 minut 60:00 minut 24:00 godziny

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4
Koszt 1 7.088 9.531 15.278


Przenieś Budynek: darmowe

Zasięg Premii