Ładowanie…

Kopalnie

Kopalnia Miedzi – Level 9

Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 30
45
50 150
Czas Budowy 3 minuty 2.30 minut 5 minut
Produkcja 1 = 1 2 = 2 3 = 3
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 300 500 50
Czas Budowy 7.30 minut 10 minut 10 minut
Produkcja 4 = 4 5 = 5 6 = 6
Czas Produkcji 3 minuty

Kopalnia Żelaza – Level 20

Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 250
250
200
150 300
Czas Budowy 5 minut 2.30 minut 5 minut
Produkcja 1 = 1 2 = 2 3 = 3
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 500 1.000 50
Czas Budowy 7.30 minut 10 minut 10 minut
Produkcja 4 = 4 5 = 5 6 = 6
Czas Produkcji 6 minut

Kopalnia Węgla – Level 23

Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 200
200
150
300 500
Czas Budowy 10 minut 2.30 minut 5 minut
Produkcja 1 = 1 2 = 2 3 = 3
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 1.000 2.000 100
Czas Budowy 7.30 minut 10 minut 10 minut
Produkcja 4 = 4 5 = 5 6 = 6
Czas Produkcji 1.30 minut

Kopalnia Złota – Level 24

Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 1.400
1.400
1.500
500 1.000
Czas Budowy 10 minut 2.30 minut 5 minut
Produkcja 1 = 1 2 = 2 3 = 3
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 2.000 5.000 200
Czas Budowy 7.30 minut 10 minut 10 minut
Produkcja 4 = 4 5 = 5 6 = 6
Czas Produkcji 12 minut

Niewyczerpalna Kopalnia Miedzi – Level 1

Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 20.000 250
300
100
400
Czas Budowy 3.35 minut 2.30 minut 60 minut
Produkcja 1 2 3
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 500
1.000
800
1.000
600
3.300
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Produkcja 4 5 6
Czas Produkcji 3 minuty

Kopalnia Granitu – Level 26

Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 1.975 100
100
200
200
Czas Budowy 10 minut 1.40 minut 3.20 minut
Produkcja 3 = 1 6 = 2 9 = 3
Poziom 4 5
Wygląd
Koszt Budowy 300
300
500
Czas Budowy 5 minut 6.40 minut
Produkcja 12 = 4 15 = 5
Ilość Zasobów 3.000
Czas Produkcji 51.40 minut

Kopalnia Klejnotów – Level 1

Poziom 1
Wygląd
Koszt Budowy 20.000
Czas Budowy 10 minut
Produkcja 1
Ilość Zasobów 40.000
Czas Produkcji 13 minut

Arktyczna Kopalnia Żelaza – Level 1

Poziom 1
Wygląd
Koszt Budowy 295
Czas Budowy 10 minut
Produkcja 5 = 5
Czas Produkcji 6 minut

Specjalna Kopalnia Złota – Level 24

Poziom 6
Wygląd
Koszt Budowy 1.095
Czas Budowy 10 minut
Produkcja 6 = 6
Czas Produkcji 12 minut

Przemysłowa Kopalnia Miedzi – Level 24

Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 5 minut
Produkcja 7 = 7
Czas Produkcji 3 minuty

Przemysłowa Kopalnia Żelaza – Level 24

Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 1.095
Czas Budowy 5 minut
Produkcja 7 = 7
Czas Produkcji 6 minut

Przemysłowa Kopalnia Węgla – Level 24

Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 5 minut
Produkcja 7 = 7
Czas Produkcji 1.30 minuty

Przemysłowa Kopalnia Złota – Level 24

Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 1.295
Czas Budowy 5 minut
Produkcja 7 = 7
Czas Produkcji 12 minut

Przemysłowa Kopalnia Tytanu – Level 61

Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 5 minut
Produkcja 7 = 7
Czas Produkcji 12 minut

Przemysłowa Kopalnia Saletry – Level 62

Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 5 minut
Produkcja 7 = 7
Czas Produkcji 12 minut