Event Wielkanocny 2019 – Pisanki z Poszukiwania Skarbów

70% 30%
Krótkie Poszukiwanie Skarbów 2 4
Średnie Poszukiwanie Skarbów 3 6
Długie Poszukiwanie Skarbów 5 8
Bardzo Długie Poszukiwanie Skarbów 7 13
Przedłużone Poszukiwanie Skarbów 9 18