Miłosne Uniesienie

od poziomu ?


Pochodzenie: Event Walentynkowy: Osiągnięcia
Event Walentynkowy 2021 399
Event Walentynkowy 2020 399
Event Walentynkowy 2019 399
Handel: TAK
Efekt: Efekt wszystkich aktywnych premii produkcyjnych zostaje zwiększony o 2x

Czas Działania 02:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 03:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 03:18 godziny


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.