Ładowanie…

Mistyczne Podkowy

od poziomu ?


Pochodzenie: Kupiec – Epickie Przedmioty


Koszt: 1.000 lub 395


Opis Dodaje 40% prędkości poruszania się wszystkim generałom na przygodzie.
Czas Działania 24 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 24 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 24 godziny


Handel: TAK