Ładowanie…

Sindbad i Oblężone Miasto – Generał 270 + MSW z Oblężnikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2.378 Konny Zbrojny [-2.378]
 • 954 Rycerz [-954]
 • 28 Arkebuzer [-28]
 • 237 Arkebuzer w Zbroi
 • 270 Konny Arkebuzer
 • 199 Oblężnik
 • 2.317 Konny Zbrojny [-2.317]
 • 813 Rycerz [-813]
 • 28 Arkebuzer [-28]
 • 237 Arkebuzer w Zbroi
 • 270 Konny Arkebuzer
 • 199 Oblężnik
Atakując obóz 46 wysyłamy Generała na obóz 51, Generał zostanie przechwycony przez obóz 46. Po wygranej walce wycofujemy Generała. Obóz Generała należy umieścić przy skałach po prawej stronie.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 70 Doświadczony Generał,
70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer
1 fala 20 Konny Zbrojny, 250 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G1 2 200 Doświadczony Żeglarz,
40 Żeglarz Konny
1 fala 38 Konny Zbrojny, 232 Konny Arkebuzer [straty: 38KZ]
G1 3 80 Żeglarz, 70 Podoficer,
70 Kanonier
1 fala 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 4 70 Doświadczony Żeglarz,
70 Żeglarz Konny, 70 Bosman,
40 Kanonier
1 fala 60 Konny Zbrojny, 42 Rycerz, 168 Oblężnik [straty: 60KZ, 42R]
G1 5 110 Doświadczony Żeglarz,
110 Konny Żeglarz
1 fala 40 Konny Zbrojny, 110 Arkebzuer w Zbroi, 120 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G1 6 200 Żeglarz Konny, 50 Podoficer,
Buntownik
1 fala 73 Konny Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer, 37 Oblężnik [straty: 73KZ]
G1 7 200 Podoficer, 40 Żeglarz 1 fala 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 8 200 Doświadczony Żeglarz,
20 Podoficer, Sternik
1 fala 62 Konny Zbrojny, 28 Arkebuzer, 180 Arkebuzer w Zbroi [straty: 62KZ, 28A]
G1 9 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala 40 Konny Zbrojny, 230 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G1 10 90 Doświadczony Żeglarz,
50 Żeglarz Konny, 90 Kanonier
1 fala 22 Konny Zbrojny, 140 Arkebuzer w Zbroi, 108 Konny Arkebuzer [straty: 22KZ]
G1 11 100 Żeglarz Konny, 70 Bosman,
70 Kanonier
1 fala 270 Konny Zbrojny [straty: 79KZ]
G1 12 200 Doświadczony Żeglarz,
70 Żeglarz Konny, Sternik
1 fala 90 Konny Zbrojny, 180 Arkebuzer w Zbroi [straty: 90KZ]
G2 13 200 Bosman, 30 Żeglarz Konny,
30 Kanonier
1 fala 270 Konny Zbrojny [straty: 74KZ]
G2 14 100 Doświadczony Żeglarz,
150 Żeglarz, Buntownik
1 fala 55 Konny Zbrojny, 215 Konny Arkebuzer [straty: 55KZ]
G2 15 70 Doświadczony Żeglarz,
90 Żeglarz Konny, 70 Bosman
1 fala 34 Konny Zbrojny, 44 Rycerz, 192 Oblężnik [straty: 34KZ, 44R]
G2 16 270 Podoficer, Kapitan 1 fala 60 Arkebuzer w Zbroi, 210 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 17 150 Doświadczony Żeglarz,
100 Podoficer
1 fala 22 Konny Zbrojny, 110 Rycerz, 138 Oblężnik [straty: 22KZ, 110R]
G2 18 70 Doświadczony Żeglarz,
60 Podoficer, 70 Bosman,
70 Kanonier
1 fala 62 Konny Zbrojny, 92 Rycerz, 116 Oblężnik [straty: 62KZ, 92R]
G2 19 200 Żeglarz Konny, 50 Kanonier,
Kapitan
1 fala 54 Konny Zbrojny, 106 Arkebuzer w Zbroi, 110 Konny Arkebuzer [straty: 54KZ]
G3 20 70 Doświadczony Żeglarz,
70 Żeglarz Konny, 70 Bosman,
50 Żeglarz
1 fala 43 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 184 Oblężnik [straty: 43KZ, 43R]
G3 21 120 Doświadczony Żeglarz,
150 Żeglarz Konny
1 fala 58 Konny Zbrojny, 50 Konny Arkebuzer, 162 Oblężnik [straty: 58KZ]
G3 22 50 Doświadczony Żeglarz,
50 Żeglarz Konny, 100 Podoficer,
Sternik
1 fala 36 Konny Zbrojny, 234 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G3 23 260 Doświadczony Żeglarz,
Buntownik
1 fala 105 Konny Zbrojny, 165 Oblężnik [straty: 105KZ]
G3 24 150 Żeglarz Konny, 90 Kanonier,
Kapitan
1 fala 73 Konny Zbrojny, 197 Konny Arkebuzer [straty: 73KZ]
G3 25 270 Szermierz 1 fala 82 Konny Zbrojny, 188 Konny Arkebuzer [straty: 82KZ]
G3 26 270 Podoficer 1 fala 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 27 200 Doświadczony Żeglarz,
50 Żeglarz Konny, Kapitan
1 fala 97 Konny Zbrojny, 173 Arkebuzer w Zbroi [straty: 97KZ]
G3 28 200 Doświadczony Żeglarz,
60 Bosman
1 fala 35 Konny Zbrojny, 72 Rycerz, 163 Oblężnik [straty: 35KZ, 72R]
G3 29 200 Doświadczony Żeglarz,
60 Żeglarz Konny
1 fala 47 Konny Zbrojny, 60 Arkebuzer w Zbroi, 163 Konny Arkebuzer [straty: 47KZ]
G3 30 80 Doświadczony Żeglarz,
90 Żeglarz Konny, 80 Podoficer
1 fala 35 Konny Zbrojny, 68 Rycerz, 167 Oblężnik [straty: 35KZ, 68R]
G3 31 260 Kanonier, Buntownik 1 fala 70 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi [straty: 70KZ]
G4 32 250 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala 82 Konny Zbrojny, 188 Oblężnik [straty: 82KZ]
G4 33 60 Doświadczony Żeglarz,
60 Żeglarz Konny, 60 Podoficer,
60 Kanonier
1 fala 37 Konny Zbrojny, 233 Konny Arkebuzer [straty: 37KZ]
G4 34 120 Żeglarz Konny, 120 Bosman 1 fala 270 Konny Zbrojny [straty: 62KZ]
G4 35 120 Doświadczony Żeglarz,
120 Żeglarz Konny, Kapitan
1 fala 98 Konny Zbrojny, 172 Arkbuzer w Zbroi [straty: 98KZ]
G4 36 90 Żeglarz Konny, 80 Bosman,
80 Żeglarz
1 fala 24 Konny Zbrojny, 210 Rycerz, 36 Oblężnik [straty: 24KZ, 48R]
G4 37 100 Doświadczony Żeglarz,
120 Żeglarz Konny, Buntownik
1 fala 71 Konny Zbrojny, 199 Oblężnik [straty: 71KZ]
G5 38 120 Żeglarz, 120 Podoficer 1 fala 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 39 120 Żeglarz Konny, 120 Kanonier 1 fala 33 Konny Zbrojny, 237 Konny Arkebuzer [straty: 33KZ]
G5 40 250 Bosman, Kapitan 1 fala 32 Konny Zbrojny, 148 Rycerz, 90 Oblężnik [straty: 32KZ, 148R]
G6 41 200 Doświadczony Żeglarz, Sternik 1 fala 45 Konny Zbrojny, 200 Konny Arkebuzer, 25 Oblężnik [straty: 45KZ]
G6 42 120 Bosman, 100 Żeglarz Konny 1 fala 26 Konny Zbrojny, 72 Rycerz, 172 Oblężnik [straty: 26KZ, 72R]
G6 43 100 Żeglarz, 120 Podoficer,
Buntownik
1 fala 20 Konny Zbrojny, 220 Konny Arkebuzer, 30 Oblężnik [straty: 20KZ]
G7 44 70 Małpa z Kijem, 50 Małpa Alfa 1 fala 6 Konny Zbrojny, 264 Konny Arkebuzer [straty: 6KZ]
G7 45 60 Małpa Rzucająca Kamieniami,
60 Małpa Alafa
1 fala 270 Konny Zbrojny [straty: 88KZ]
G7 46 80 Małpa Alfa, 60 Nerwowa Małpa 1 fala 46 Konny Zbrojny, 224 Arkebuzer w Zbroi [straty: 46KZ]
G7 47 100 Doświadczony Żeglarz,
70 Żeglarz Konny, 100 Bosman
1 fala 34 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 176 Oblężnik [straty: 34KZ, 60R]
G7 48 130 Żeglarz, 130 Żeglarz Konny 1 fala 35 Konny Zbrojny, 235 Konny Arkebuzer [straty: 35KZ]
G7 49 200 Doświadczony Żeglarz,
60 Podoficer
1 fala 36 Konny Zbrojny, 100 Rycerz, 134 Oblężnik [straty: 36KZ, 100R]
G7 50 200 Żeglarz, 60 Podoficer,
Kapitan
1 fala (MSW) 55 Rycerz
2 fala (270) 32 Konny Zbrojny, 238 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ, 55R]
G7 51 100 Nerwowa Małpa,
80 Małpa z Kijem
1 fala 65 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer, 40 Oblężnik [straty: 65KZ]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 30Obóz 42

Z Ga (200 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z W (1 fala 70 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Majora na obóz 31.

Z Gb (135 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 42, zaraz po nim
z W (1 fala 20 Konny Zbrojny, 220 Konny Arkebuzer, 30 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 43.