Ładowanie…

Sprytny Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW + NUS + VAR + ANS + MO + Drakul z Puszkarzami (Mikroclimat)


POTRZEBNE JEDNOSTKI Z BLOKAMI : 4798
Czas wykonania przygody: 2h 25min
Czas odbudowy wojsk: Koszary 6lvl: 38h
Duża ilość generałów potrzebnych na przygodzie wynika z bloków w G5 i G6

  • 5x 23x 6x
  • 1700 Rekrut [-1600]
  • 1700 Łucznik [-1680]
  • 272 Ochotnik [-255]
  • 321 Konny
  • 195 Kusznik
  • 317 Elitarny Żołnierz
  • 293 Puszkarz

  • 200Z (zwykły generał)
  • 200S (dowolny szybki generał)

Strefa G1Strefa G2Strefa G3Strefa G4Strefa G5Strefa G6Strefa G7Strefa G8

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (NUS) 76 Rekrut, 10 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 78 Puszkarz [straty: 68R]
G1 2 200 Łowca 1 fala (VAR) 180 Konny [straty: 0]
3 3 110 Oprych, 90 Łowca (MO) 131 Konny, 62 Elitarny Żołnierz [straty: 0]
A
B
4 89 Oprych, 110 Łowca, Chuck 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 135 Rekrut, 1 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 83 Kusznik [straty: 123R]

BLOKI:


Z garnizonu 3 wysyłamy Mistrza Obrony na obóz 3,
z garnizonów A i B wysyłamy kolejno dwóch MSW na obóz przywódcy 4.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G2 5 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (MSW) 125 Rekrut, 20 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Puszkarz [straty: 110R]
G2 6 80 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala (VAR) 16 Rekrut, 163 Konny, 1 Elitarny Żołnierz [straty: 15R]
G2 7 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (VAR) 66 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 113 Puszkarz [straty: 62R]
8 8 150 Oprych, 50 Łowca (200Z) 96 Konny, 104 Elitarny Żołnierz [straty: 0]
9 9 110 Oprych, 90 Łowca (200Z) 120 Konny, 65 Elitarny Żołnierz [straty: 0]
A
B
10 99 Oprych, 100 Łowca, Żelaznoręki 1 fala (MSW) 12 Rekrut
2 fala (270) 110 Rekrut, 70 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Puszkarz [straty: 100R]

BLOKI:


Z garnizonu 8 wysyłamy Generała na obóz 8
z garnizonu 9 wysyłamy Generała na obóz 9
z garnizonu A wysyłamy MSW na przywódcę 10, gdy MSW dojdzie do miejsca oznaczonego niebieskim kółkiem
z garnizonu B wysyłamy Majora na obóz przywódcy 10.


uwaga: ustawienie wszystkich generałów w G3 jest istotne dla bloku w G5

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
11 11 80 Dzik, 60 Wilk 1 fala (MSW) 125 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 94 Puszkarz [straty: 118R]
12 12 90 Dzik, 50 Lis 1 fala (ANS) 66 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 83 Puszkarz [straty: 61R]
13a
13b
13 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (200S) 140 Łucznik
2 fala (NUS) 72 Rekrut, 92 Konny, 1 Elitarny Żołnierz [straty: 140Ł, 45R]
1
2
14 110 Dzik, 30 Przywódca Watahy 1 fala (200S) 29 Łucznik
2 fala (200Z) 61 Konny, 132 Elitarny Żołnierz [straty: 29Ł]
3 15 110 Niedźwiedź 1 fala (200Z) 30 Ochotnik, 170 Elitarny Żołnierz [straty: 0]
A
B
16 80 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (250) 250 Łucznik
2 fala (270) 84 Rekrut, 41 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Kusznik [straty: 67R, 291Ł]

BLOKI:


Z garnizonu 1 wysyłamy Szybkiego Generała na obóz 14,
gdy generał dojdzie do miejsca oznaczonego niebieskim kółkiem
z garnizonu 2 wysyłamy Generała na obóz 14,
z garnizonu 3 wysyłamy Generała na obóz 15,
z garnizonów A i B wysyłamy Weterana i Majora na obóz przywódcy 16.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G4 17 150 Lis 1 fala (ANS) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz [straty: 38R]
1 18 80 Przywódca Watahy, 60 Lis (200Z) 28 Konny, 148 Elitarny Żołnierz [straty: 0]
2
3
19 50 Dzik, 130 Niedźwiedź 1 fala (200S) 160 Łucznik
2 fala (200Z) 161 Elitarny Żołnierz, 39 Puszkarz [straty: 160Ł]
A
B
20 90 Niedźwiedź, 50 Lis, 40 Gigant 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (270) 10 Rekrut, 38 Łucznik, 122 Ochotnik, 100 Kusznik [straty: 10R, 258Ł, 112Och]

BLOKI:


Z garnizonu 1 wysyłamy Generała na obóz 18,
z garnizonu 2 wysyłamy szybkiego generała na obóz 19,
z garnizonu 3 wysyłamy Generała na obóz 19,
z garnizonów A i B wysyłamy MSW i Majora na obóz przywódcy 20.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
21.1 – 21.9 21 80 Dzik, 40 Niedźwiedź, 60 Przywódca Watahy (200S x6 + 200Z x3) 1 Rekrut [straty: 9R]
22.1 – 22.9 22 110 Wilk, 70 Przywódca Watahy (200S x8 + 200Z) 1 Rekrut [straty: 9R]
1
2
23 110 Niedźwiedź, 70 Wilk 1 fala (MO) 148 Łucznik
2 fala (200Z) 200 Elitarny Żołnierz [straty: 148Ł]
A
B
C
24 70 Niedźwiedź, 110 Lis, 20 Gigant 1 fala (NUS) 165 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (270) 74 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 195 Kusznik [straty: 265R, 165Ł]

BLOKI:


Z garnizonów 21.1 – 21.9 wysyłamy w miarę szybko Generałów na obóz 21,
gdy pierwszy z Generałów dojdzie do miejsca oznaczonego niebieskim kółkiem
z garnizonów 22.1 – 22.9 wysyłamy w miarę szybko Generałów na obóz 22,
ataki będą szły w dwóch grupach w niewielkim odstępie,
gdy pierwszy Generał drugiej grupy dojdzie do miejsca oznaczonego białym kółkiem
z garnizonów 1 i 2 wysyłamy Generałów na obóz 23
z garnizonów A, B i C wysyłamy Nusalę, MSW i Majora na obóz przywódcy 24

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
25.1 – 25.5 25 90 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy (200S x4 + 200Z) 1 Rekrut [straty: 5R]
A
B
C
26 110 Niedźwiedź, 69 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (270) 250 Łucznik
2 fala (Drakul) 200 Łucznik
3 fala (270) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 185 Kusznik [straty: 450Ł, 60R]

BLOKI:


Z garnizonów 25.1 – 25.5 wysyłamy w miarę szybko Generałów na obóz 25,
gdy pierwszy z Generałów dojdzie do miejsca oznaczonego niebieskim kółkiem
z garnizonów A, B, C wysyłamy Majora, Lorda Drakulę i Majora na obóz przywódcy 26.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G7 27 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (VAR) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Puszkarz [straty: 72R]
1 28 220 Oprych (200Z) 10 Konny, 188 Elitarny Żołnierz [straty: 0]
A
B
29 180 Oprych, 100 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (ANS) 1 Rekrut
2 fala (270) 151 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Puszkarz [straty: 1R, 145 Och]

BLOKI:


Z garnizonu 1 wysyłamy Generała na obóz 28
z garnizonów A i B wysyłamy Anslema i Majora na obóz przywódcy 29.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G8
A
30 60 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Konny, 25 Puszkarz [straty: 51R]
A 31 190 Pies Strażniczy, 70 Oprych 1 fala (VAR) 72 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty: 67R]
1 32 200 Oprych, 80 Łowca (200Z) 39 Konny, 134 Elitarny Żołnierz, 27 Puszkarz [straty: 0]
A
B
33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych,
Krawiec Konkurent
1 fala (VAR) 140 Rekrut, 40 Łucznik
2 fala (270) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Puszkarz [straty: 240R, 40Ł]

BLOKI:


Z garnizonu 1 wysyłamy Generała na obóz 32
z garnizonów A i B wysyłamy Vargusa i Majora na obóz przywódcy 33.