Ładowanie…

Synowie Małego Krawca – Generał 270 + 250 + MSW z Puszkarzami (wolny drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 15x 7x
 • 7.915 Rekrut [-7.915]
 • 252 Konny
 • 730 Łucznik [-730]
 • 213 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 200 Puszkarz
 • 10x 8x
 • 5.036 Rekrut [-5.036]
 • 252 Konny
 • 465 Łucznik [-465]
 • 213 Kusznik
 • 190 Żołnierz
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 200 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, zostanie on przechwycony przez obóz 9, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, zostanie on przechwycony przez obóz 17, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26. Generała wysyłamy na obóz 27, który zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (MSW) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 49 Puszkarz [straty 80R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 172 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Puszkarz [straty 173R]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (MSW) 88 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz [straty 88R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (MSW) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 36 Konny, 51 Puszkarz [straty 132R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz [straty 132R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 18 Rekrut, 252 Konny [straty 238R]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (270) 150 Rekrut, 120 Puszkarz [straty 400R]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 70 Rekrut, 25 łucznik, 175 Kusznik [straty 25Ł, 290R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (200) 150 Rekrut
2 fala (270) 157 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 112 Puszkarz [straty 307R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 93 Rekrut, 25 Łucznik, 152 Kusznik [straty 25Ł, 313R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 160 Łucznik
2 fala (270) 69 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 200 Konny [straty 129R, 160Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 86 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 183 Konny [straty 286R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 190 Rekrut
2 fala (270) 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 213 Kusznik [straty 246R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (270) 145 Rekrut, 125 Puszkarz [straty 145R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (270) 160 Rekrut, 110 Puszkarz [straty 220Ł, 160R]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (MSW) 120 Rekrut
2 fala (270) 155 Rekrut, 115 Puszkarz [straty 275R]
G5 17 140 Dzik 1 fala (270) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Puszkarz [straty 130R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 120 Rekrut, 35 Łucznik, 115 Kusznik [straty 35Ł, 340R]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 136 Rekrut, 134 Puszkarz [straty 336R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (200) 140 Rekrut
2 fala (270) 145 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Puszkarz [straty 285R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 162 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty 382R]
G6 22 190 Dzik 1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (270) 109 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Puszkarz [straty 359R]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (270) 145 Rekrut, 125 Puszkarz [straty 220Ł, 365R]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 155 Rekrut, 115 Puszkarz [straty 355R]
G7 25 70 Przywódca Watachy, 30 Lis 1 fala (270) 240 Rekrut, 30 Puszkarz [straty 240R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 38 Rekrut, 45 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 186 Kusznik [straty 258R, 45Ł]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (270) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Puszkarz [straty 98R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 140 Puszkarz [straty 120R]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (200) 24 Rekrut
2 fala (270) 179 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Puszkarz [straty 203R]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (270) 117 Rekrut, 153 Puszkarz [straty 117R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (270) 110 Rekrut, 160 Puszkarz [straty 110R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (MSW) 85 Rekrut
2 fala (270) 142 Rekrut, 20 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty 227R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (270) 88 Rekrut, 182 Puszkarz [straty 88R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 50 Konny, 50 Puszkarz [straty 120R]
G9 35 200 Oprych 1 fala (MSW) 100 Rekrut
2 fala (270) 150 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty 250R]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz [straty 138R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał z Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy ten dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 70 Rekrut, 25 Łucznik, 175 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 93 Rekrut, 25 Łucznik, 152 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy Weterana, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 120 Rekrut, 35 Łucznik, 115 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 18.

Z Gk (184 Elitarny Żołnierz + 16 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (MSW) 220 Łucznik),
z G6.2 (2 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (3 fala (270) 145 Rekrut, 125 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27, (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z G8 (1 fala (MSW) 85 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 142 Rekrut, 20 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 36.