Ładowanie…

Synowie Małego Krawca – Generał 270 + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 14x
 • 3.718 Rekrut [-3.718]
 • 1.561 Ochotnik [-1.561]
 • 183 Konny
 • 1.910 Łucznik [-1.910]
 • 177 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 182 Puszkarz
 • 5x 7x
 • 2.154 Rekrut [-2.154]
 • 790 Ochotnik [-790]
 • 213 Konny [-30]
 • 1.610 Łucznik [-1.610]
 • 177 Kusznik
 • 190 Żołnierz [-72]
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 182 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, zostanie on przechwycony przez obóz 9, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, zostanie on przechwycony przez obóz 17, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26. Generała wysyłamy na obóz 27, który zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (MSW) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 49 Puszkarz [straty 80R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (MSW) 105 Ochotnik, 115 Puszkarz [straty 105 Och]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (MSW) 88 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz [straty 88R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (MSW) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 36 Konny, 51 Puszkarz [straty 132R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz [straty 132R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (MSW) 140 Ochotnik, 80 Puszkarz [straty 140 Och]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 144 Rekrut, 126 Puszkarz [straty 144R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 52 Rekrut, 40 łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Kusznik [straty 240Ł, 52R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (270) 139 Ochotnik, 131 Puszkarz [straty 139 Och]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 158 Rekrut, 112 Puszkarz [straty 200Ł, 158R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny [straty 99R, 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 86 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 183 Konny [straty 286R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (270) 123 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Puszkarz [straty 123 Och]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (270) 145 Rekrut, 125 Puszkarz [straty 145R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 129 Ochotnik, 141 Puszkarz [straty 129 Och, 200R]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (270) 125 Ochotnik, 145 Puszkarz [straty 125 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala (270) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Puszkarz [straty 130R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 107 Ochotnik, 163 Puszkarz [straty 200Ł, 107 Och]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 170 Łucznik
2 fala (270) 136 Rekrut, 1 Elite Soldier, 133 Puszkarz [straty 170Ł, 136R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (270) 148 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Puszkarz [straty 148 Och]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 149 Rekrut, 121 Puszkarz [straty 200Ł, 149R]
G6 22 190 Dzik 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala (270) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz [straty 221R, 100Ł]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (270) 108 Ochotnik, 162 Puszkarz [straty 400Ł, 108 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 153 Rekrut, 117 Puszkarz [straty 353R]
G7 25 70 Przywódca Watachy, 30 Lis 1 fala (270) 240 Rekrut, 30 Puszkarz [straty 240R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (270) 166 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz [straty 166 Och]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (270) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Puszkarz [straty 98R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 74 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 135 Puszkarz [straty 74 Och]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (270) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 179 Puszkarz [straty 90 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (270) 117 Rekrut, 153 Puszkarz [straty 117R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (270) 110 Rekrut, 160 Puszkarz [straty 110R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 102 Rekrut, 55 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 112 Puszkarz [straty 302R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (270) 88 Rekrut, 182 Puszkarz [straty 88R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 50 Konny, 50 Puszkarz [straty 120R]
G9 35 200 Oprych 1 fala (270) 107 Ochotnik, 163 Puszkarz [straty 107 Och]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz [straty 138R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał z Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy ten dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 52 Rekrut, 40 łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Kusznik) wysyłamy Generała i Majora na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 158 Rekrut, 112 Puszkarz) wysyłamy Generała i Majora na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy Weterana, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 107 Ochotnik, 163 Puszkarz) wysyłamy Generała i Majora na obóz 18.

Z Gk (184 Elitarny Żołnierz + 16 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (200) 200 Łucznik),
z G6.2 (2 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (3 fala (270) 108 Ochotnik, 162 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Majora na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27, (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz o nim
z W (1 fala (270) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 72 Żołnierz, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 107 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 36.