Ładowanie…

Synowie Małego Krawca – Generał MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 18x
 • 4.008 Rekrut [-4.008]
 • 1.237 Ochotnik [-1.237]
 • 149 Konny
 • 2.230 Łucznik [-2.230]
 • 200 Wyborny Łucznik [-200]
 • 140 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 135 Puszkarz
 • 5x 9x
 • 2.403 Rekrut [-2.403]
 • 807 Ochotnik [-807]
 • 170 Konny
 • 1.480 Łucznik [-1.480]
 • 200 Wyborny Łucznik [-200]
 • 135 Kusznik
 • 190 Żołnierz
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 144 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, zostanie on przechwycony przez obóz 9, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, zostanie on przechwycony przez obóz 17, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26. Generała wysyłamy na obóz 27, który zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 49 Puszkarz [straty 80R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala 102 Ochotnik, 118 Puszkarz [straty 102 Och]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Puszkarz [straty 87R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala 62 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 117 Puszkarz [straty 62 Och]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Puszkarz [straty 130R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala 141 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 78 Puszkarz [straty 141 Och]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 137 Rekrut, 83 Puszkarz [straty 137R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 80 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Kusznik [straty 240Ł, 80R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 128 Rekrut, 92 Puszkarz [straty 328R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 45 Rekrut, 40 Łucznik, 135 Kusznik [straty 200WŁ, 45R, 40Ł]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala 200 Łucznik
2 fala 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny [straty 99R, 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala 200 Rekrut
2 fala 93 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Konny [straty 293R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala 185 Rekrut
2 fala 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty 259R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala 176 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 43 Puszkarz [straty 176R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala 200 Łucznik
2 fala 120 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty 200Ł, 120 Och]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala 140 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Puszkarz [straty 140 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala 166 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 53 Puszkarz [straty 166R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 108 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz [straty 108 Och, 200Ł]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala 200 Łucznik
2 fala 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty 200Ł, 112R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Puszkarz [straty 319R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 200 Łucznik
2 fala 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 81 Puszkarz [straty 200Ł, 138R]
G6 22 190 Dzik 1 fala 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala 118 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Puszkarz [straty 218R, 100Ł]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Łucznik
3 fala 92 Ochotnik, 128 Puszkarz [straty 400Ł, 92 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 200 Rekrut
2 fala 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Puszkarz [straty 344R]
G7 25 70 Przywódca Watachy, 30 Lis 1 fala 154 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Puszkarz [straty 154 Och]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala 190 Łucznik
2 fala 20 Rekrut, 60 łucznik, 140 Kusznik [straty 20R, 250Ł]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Puszkarz [straty 97R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 55 Puszkarz [straty 154R]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala 105 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty 105 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Puszkarz [straty 117R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala 108 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz [straty 108R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Puszkarz [straty 297R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Puszkarz [straty 87R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 52 Puszkarz [straty 117R]
G9 35 200 Oprych 1 fala 126 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 93 Puszkarz [straty 126 Och]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala 87 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Puszkarz [straty 87 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał z Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy ten dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 80 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Kusznik) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 45 Rekrut, 40 Łucznik, 135 Kusznik) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy Weterana, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 108 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 18.

Na obóz 22 wysyłamy Generała z 90 Rekrutami. Po przegranej walce
Z Gk (200 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (200) 200 Łucznik),
z G6.2 (2 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (3 fala (MSW) 92 Ochotnik, 128 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Mistrza na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27, (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz o nim
z W (1 fala 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala 120 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala 87 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 36.