Ładowanie…

Zdradzony Mały Krawiec – Generał 250 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 20x
 • 3.147 Rekrut [-3.147]
 • 1.320 Ochotnik [-1.320]
 • 490 Konny [-320]
 • 2.042 Łucznik [-2.042]
 • 700 Wyborny Łucznik [-700]
 • 250 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 164 Puszkarz
 • 8x 9x
 • 2.095 Rekrut [-2.095]
 • 1.094 Ochotnik [-1.094]
 • 490 Konny [-320]
 • 1.442 Łucznik [-1.442]
 • 700 Wyborny Łucznik [-700]
 • 250 Kusznik
 • 85 Żołnierz [-85]
 • 306 Elitarny Żołnierz
 • 164 Puszkarz [-15]
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 6, Generał zostanie przechwycony przez obóz 4, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26, po wygranej walce wycofujmy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 60 Lis, 80 Dzik 1 fala 181 Rekrut, 69 Puszkarz [straty 181R]
G1 2 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala 182 Łucznik, 68 Puszkarz [straty 182Ł]
G1 3 110 Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 144 Rekrut, 106 Puszkarz [straty 144R, 200Ł]
G1 4 80 Wilk, 110 Dzik 1 fala 160 Łucznik
2 fala 138 Rekrut, 112 Puszkarz [straty 160Ł, 138R]
G1 5 180 Dzik 1 fala 200 Łucznik
2 fala 104 Rekrut, 146 Puszkarz [straty 200Ł, 104R]
G1 6 70 Lis, 90 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala 100 Łucznik + 100 Wyborny Łucznik
2 fala 153 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 96 Puszkarz [straty 100Ł, 100WŁ, 153 Och]
G2 7 120 Przywódca Watahy 1 fala 200 Rekrut
2 fala 30 Rekrut, 220 Konny [straty 230R]
G2 8 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 164 Puszkarz [straty 85R]
G2 9 70 Łowca, 130 Oprych 1 fala 150 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 49 Puszkarz [straty 150R]
G2 10 79 Łowca, 120 Oprych, Asasyn 1 fala 200 Rekrut
2 fala 125 Rekrut, 125 Puszkarz [straty 325R]
G3 11 70 Niedźwiedź, 30 Gigant 1 fala 138 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Kusznik [straty 138 Och]
G3 12 70 Przywódca Watahy, 30 Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 144 Rekrut, 106 Konny [straty 344R]
G3 13 80 Lis, 30 Niedźwiedź 1 fala 178 Rekrut, 72 Puszkarz [straty 178R]
G3 14 50 Lis, 80 Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 165 Rekrut, 85 Puszkarz [straty 165R, 200Ł]
G3 15 60 Niedźwiedź, 40 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 74 Ochotnik, 176 Kusznik [straty 200Ł, 74 Och]
G4 16 90 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala 110 Rekrut, 140 Puszkarz [straty 110R]
G4 17 200 Oprych 1 fala 118 Ochotnik, 132 Puszkarz [straty 118 Och]
G4 18 200 Pies Strażniczy 1 fala 250 Rekrut [straty 40R]
G4 19 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala 114 Rekrut, 136 Puszkarz [straty 114R]
G4 20 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala 115 Rekrut, 135 Puszkarz [straty 115R]
G4 21 40 Łotr, 180 Oprych 1 fala 134 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Puszkarz [straty 134 Och]
G4 22 120 Łowca, 139 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala 170 Konny
2 fala 200 Wyborny Łucznik
3 fala 154 Ochotnik, 96 Puszkarz [straty 170K, 200WŁ, 154 Och]
G5 23 100 Wilk, 50 Gigant 1 fala 147 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Kusznik [straty 147R]
G5 24 100 Gigant 1 fala 250 Kusznik [straty 0]
G5 25 90 Wilk, 110 Lis 1 fala 200 Łucznik
2 fala 130 Rekrut, 120 Puszkarz [straty 200Ł, 130R]
G5 26 120 Dzik, 60 Lis 1 fala 200 Łucznik
2 fala 98 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Puszkarz [straty 200Ł, 98 Och]
G5 27 140 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala 108 Rekrut, 142 Puszkarz [straty 108R]
G5 28 110 Łowca, 130 Oprych, Żelaznozębny 1 fala 150 Konny
2 fala 96 Ochotnik, 154 Puszkarz [straty 150K, 96 Och]
G6 29 230 Oprych 1 fala 155 Ochotnik, 95 Puszkarz [straty 155 Och]
G6 30 120 Łowca, 160 Oprych 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 53 Rekrut, 145 Konny, 1 Elitarny żołnierz, 51 Puszkarz [straty 200WŁ, 53R]
G6 31 280 Łowca 1 fala 86 Rekrut
2 fala 250 Konny [straty 86R]
G6 32 90 Łowca, 190 Oprych 1 fala 200 Łucznik
2 fala 92 Ochotnik, 80 Konny, 78 Puszkarz [straty 200Ł, 92 Och]
G6 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 200 Wyborny Łucznik
3 fala 200 Łucznik
4 fala 108 Ochotnik, 142 Puszkarz [straty 200R, 200Ł, 200WŁ, 108 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 5Obóz 8 i 9Obóz 14Obóz 20 i 21Obóz 27Obóz 32

BLOK RYZYKOWNY
Z Ga (191 Elitarny Żołnierz + 1 Kusznik + 8 Puszkarz), wysyłamy Generała na obóz 5, gdy dojdzie on do miejsca oznaczonego na screenie
z G1 (1 fala 100 Łucznik, 100 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala 153 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 96 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 6.

W tym bloku tracimy 15 Puszkarzy:
Z Gb (105 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Gc (115 Konny + 81 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala 85 Żołnierz, 165 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 10.

Z Gd (187 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z G3 (1 fala 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala 74 Ochotnik, 176 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 15.

Z Ge (2 Ochotnik + 15 Konny + 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Gf (18 Konny + 176 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z G4.1 (1 fala 170 Konny),
z G4.2 (2 fala 200 Wyborny Łucznik) oraz
z W (3 fala 154 Ochotnik, 96 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Weterana na obóz 22
Weterana wysyłamy około 10 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.

Z Gg (121 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 27, zaraz po nim
z G5 (1 fala 150 Konny) oraz
z W (2 fala 96 Ochotnik, 154 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 28.

Z Gh (141 Elitarny Żołnierz + 39 Konny + 20 Puszkarz) wysyłamy Generła na obóz 32, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala 200 Rekrut),
z G6.2 (2 fala 200 Wyborny Łucznik),
z G6.3 (3 fala 200 Łucznik), oraz
z W (4 fala 108 Ochotnik, 142 Puszkarz) wysyłamy, Generałów i Weterana na obóz 33.
Dwie pierwsze fale można wysłać z wolnymi Generałami, jednak istnieje wtedy ryzyko że nie zdążymy.
Weterana wysyłamy około 15 sekund później, ponieważ z powodu błędu Generałowie zamieniają kolejność fal w obozie bandytów.