Ładowanie…

Matczyna Miłość – Generał 270 + Anslem + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 532 Rekrut [-532]
  • 160 Puszkarz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (270) 162 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 162R]
G1 2 100 Kolce + 200 Szary Wilk + 200 Szary Wilk 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 20R]
G1 3 Krwawa Maryna, 50 Piracki Oficer,
Zwariowany Kuchta, 50 Ogniomistrz
1 fala (ANS) 150 Rekrut
2 fala (MSW) 90 Rekrut
3 fala (270) 110 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 350R]