Ładowanie…

Mroczni Kapłani – Generał Anslem z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 414 Rekrut [-347]
  • 142 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 128 Puszkarz
  • 389 Rekrut [-322]
  • 142 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 128 Puszkarz




Nie musimy atakować obozów 2 i 3 żeby zaliczyć zadania w przygodzie.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Kultysta, 20 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 14 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Konny [straty: 14R]
G1 2 25 Kultysta, 25 Jeździec Mroku, 30 Fanatyk, 10 Siewca Pożogi 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 33R]
G1 3 30 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk, 10 Siewca Pożogi 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 35R]
G1 4 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Kapłan Mrocznego Kultu,
Arcykapłan Mrocznego Kultu
1 fala (ANS) 112 Rekrut, 38 Puszkarz [straty: 112R]
G1 5 20 Łotr, 10 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 11R]
G1 6 20 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 20 Łowca, Śmierdziel 1 fala (ANS) 22 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 22R]
G2 7 30 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Konny [straty: 7R]
G2 8 30 Jeździec Mroku, 30 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 30R]
G2 9 30 Kultysta, 20 Jeździec Mroku, 10 Siewca Pożogi 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 20R]
G2 10 40 Kultysta, 30 Kapłan Mrocznego Kultu,
20 Jeździec Mroku, Bagienna Wiedźma
1 fala (ANS) 63 Rekrut, 87 Puszkarz [straty: 63R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1Obóz 5

Z Ga (126 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 150 Rekrut) wysyłamy Anslema na obóz 2.

Z Gb (56 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 22 Rekrut, 128 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 6.