Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał 250 + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 1.009 Rekrut [-1.009]
 • 69 Ochotnik [-69]
 • 178 Konny [-120]
 • 133 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 159 Puszkarz
 • 903 Rekrut [-903]
 • 69 Ochotnik [-69]
 • 218 Konny [-60]
 • 133 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 159 Puszkarz
 • 339 Rekrut [-339]
 • 69 Ochotnik [-69]
 • 290 Konny [-120]
 • 133 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 136 Puszkarz
 • 288 Rekrut [-288]
 • 69 Ochotnik [-69]
 • 290 Konny [-60]
 • 133 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 71 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MSW) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 178 Konny [straty: 41R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Puszkarz [straty: 83R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 31 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 218 Konny [straty: 32R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 111 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 108 Puszkarz [straty: 111R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 164 Konny [straty: 86R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (250) 202 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 47 Puszkarz [straty: 202R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (250) 69 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 50 Kusznik [straty: 69 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 114 Rekrut, 136 Puszkarz [straty: 114R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (250) 153 Rekrut, 47 Konny, 50 Kusznik [straty: 153R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 71 Puszkarz [straty: 99R]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Puszkarz [straty: 90R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (200) 120 Konny
2 fala (250) 116 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Kusznik [straty: 116R, 120K]
lub
1 fala (MSW) 60 Konny
2 fala (250) 116 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Kusznik [straty: 116R, 60K]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz + 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (250) 69 Ochotnik + 1 Elitarny Żołnierz + 130 Konny + 50 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz + 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 98 Rekrut + 1 Elitarny Żołnierz + 80 Konny + 71 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz + 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 120 Konny lub (MSW) 60 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 116 Rekrut + 1 Elitarny Żołnierz + 133 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.