Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.189 Rekrut [-1.189]
  • 75 Ochotnik [-75]
  • 221 Konny [-221]
  • 125 Kusznik
  • 146 Elitarny Żołnierz
  • 382 Rekrut [-382]
  • 75 Ochotnik [-75]
  • 311 Konny [-221]
  • 125 Kusznik
  • 181 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (250) 44 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Konny, 50 Kusznik [straty: 44R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 105 Rekrut, 145 Elitarny Żołnierz [straty: 105R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 175 Rekrut, 75 Elitarny Żołnierz [straty: 175R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (250) 125 Rekrut, 125 Kusznik [straty: 235R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (250) 75 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 74 Kusznik [straty: 75 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (250) 153 Rekrut, 47 Konny, 50 Kusznik [straty: 153R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (200) 100 Konny
2 fala (250) 110 Rekrut, 75 Konny, 65 Kusznik [straty: 108R, 100K]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 124 Rekrut, 126 Elitarny Żołnierz [straty: 124R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (200) 121 Konny
2 fala (250) 125 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Kusznik [straty: 125R, 121K]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (250) 75 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 74 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz, 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 100 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 110 Rekrut, 75 Konny, 65 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 121 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 125 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 10.