Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał 250 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.098 Rekrut [-1.098]
 • 75 Ochotnik [-75]
 • 221 Konny [-221]
 • 124 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 160 Puszkarz
 • 380 Rekrut [-380]
 • 75 Ochotnik [-75]
 • 311 Konny [-221]
 • 124 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 160 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (250) 44 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Konny, 50 Kusznik [straty: 44R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 105 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 103R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (250) 161 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Puszkarz [straty: 161R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (250) 202 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 47 Puszkarz [straty: 202R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (250) 75 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 74 Kusznik [straty: 75 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 114 Rekrut, 136 Puszkarz [straty: 112R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (250) 153 Rekrut, 47 Konny, 50 Kusznik [straty: 153R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (200) 100 Konny
2 fala (250) 110 Rekrut, 75 Konny, 65 Kusznik [straty: 108R, 100K]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (250) 90 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 90R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (200) 121 Konny
2 fala (250) 125 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Kusznik [straty: 125R, 121K]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (250) 75 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 74 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz, 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 100 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 110 Rekrut, 75 Konny, 65 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 121 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 125 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 10.