Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał 250 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 1.077 Rekrut [-1.077]
  • 166 Ochotnik [-166]
  • 221 Konny [-221]
  • 125 Wyborny Łucznik
  • 164 Żołnierz [-23]
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala 44 Rekrut, 1 Żołnierz, 155 Konny, 50 Wyborny Łucznik [straty 44R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala 86 Ochotnik, 164 Żołnierz [straty 86 Och]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala 175 Rekrut, 75 Żołnierz [straty 175R]
G1 4 200 Łotr 1 fala 110 Rekrut
2 fala 125 Rekrut, 125 Wyborny Łucznik [straty 235R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala 80 Ochotnik, 1 Żołnierz, 100 Konny, 69 Wyborny Łucznik [straty 80 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala 120 Rekrut, 130 Żołnierz [straty 120R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala 153 Rekrut, 47 Konny, 50 Wyborny Łucznik [straty 153R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala 100 Konny
2 fala 126 Rekrut, 59 Konny, 65 Wyborny Łucznik [straty 126R, 100K]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala 124 Rekrut, 126 Żołnierz [straty 124R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala 121 Konny
2 fala 100 Rekrut, 25 Żołnierz, 125 Wyborny Łucznik [straty 100R, 121K, 23Ż]