Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał 270 + Anslem + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 925 Rekrut [-925]
  • 178 Konny
  • 171 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 111 Puszkarz
  • 406 Rekrut [-406]
  • 260 Konny
  • 171 Kusznik
  • 181 Elitarny Żołnierz
  • 111 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MSW) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 178 Konny [straty: 41R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Puszkarz [straty: 64R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 81 Rekrut, 69 Puszkarz [straty: 81R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (270) 173 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 173R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (270) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 50 Kusznik [straty: 119R]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 62 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 62R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (270) 139 Rekrut, 70 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik [straty: 139R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 111 Puszkarz [straty: 79R]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Puszkarz [straty: 64R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (ANS) 5 Rekrut
2 fala (270) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Kusznik [straty: 103R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 50 Kusznik) wysyłamy Majora na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz, 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 111 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (ANS) 5 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.