Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał 270 + MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 1.163 Rekrut [-1.163]
 • 178 Konny [-80]
 • 98 Kusznik
 • 145 Elitarny Żołnierz
 • 1.074 Rekrut [-1.074]
 • 241 Konny
 • 98 Kusznik
 • 145 Elitarny Żołnierz
 • 683 Rekrut [-683]
 • 260 Konny [-80]
 • 98 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 425 Rekrut [-425]
 • 260 Konny
 • 98 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MSW) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 178 Konny [straty: 41R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 84 Rekrut, 136 Elitarny Żołnierz [straty: 84R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 241 Konny [straty: 29R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 114 Rekrut, 106 Elitarny Żołnierz [straty: 114R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 77 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Konny [straty: 78R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (270) 205 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 64 Kusznik [straty: 205R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (270) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 50 Kusznik [straty: 119R]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 102 Rekrut, 118 Elitarny Żołnierz [straty: 102R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (270) 139 Rekrut, 70 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik [straty: 139R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 87 Kusznik [straty: 103R]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (270) 125 Rekrut, 145 Elitarny Żołnierz [straty: 125R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (200) 80 Konny
2 fala (270) 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 98 Kusznik [straty: 131R, 80K]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 98 Kusznik [straty: 132R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz + 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 50 Kusznik) wysyłamy Majora na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz + 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 87 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz + 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 80 Konny (lub MSW 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 98 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.