Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał 270 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 778 Rekrut [-778]
 • 181 Ochotnik [-181]
 • 227 Konny [-100]
 • 123 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 179 Puszkarz
 • 140 Rekrut [-140]
 • 181 Ochotnik [-181]
 • 290 Konny [-100]
 • 123 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 179 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (270) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 227 Konny [straty: 42R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca,
50 Pies Strażniczy
1 fala (270) 98 Rekrut, 172 Puszkarz [straty: 98R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (270) 139 Rekrut, 131 Puszkarz [straty: 139R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (270) 173 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 173R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (270) 57 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 82 Kusznik [straty: 57 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (270) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Puszkarz [straty: 97R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (270) 139 Rekrut, 70 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik [straty: 139R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (270) 48 Ochotnik, 100 Konny, 122 Puszkarz [straty: 50K, 48 Och]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (270) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 179 Puszkarz [straty: 90R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (270) 76 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 123 Kusznik [straty: 50K, 76 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 57 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 82 Kusznik) wysyłamy Majora na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz, 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 48 Ochotnik, 100 Konny, 122 Puszkarz) wysyłamy Generała i Majora na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 76 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 123 Kusznik) wysyłamy Generała i Majora na obóz 10.