Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał Anslem z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 408 Rekrut [-408]
  • 449 Ochotnik [-449]
  • 95 Konny [-95]
  • 120 Kusznik
  • 85 Żołnierz
  • 133 Rekrut [-133]
  • 244 Ochotnik [-244]
  • 223 Konny [-95]
  • 120 Kusznik
  • 201 Żołnierz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (ANS) 63 Rekrut, 1 Żołnierz, 86 Konny [straty: 63R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 65 Rekrut, 85 Żołnierz [straty: 65R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 99 Rekrut, 51 Żołnierz [straty: 99R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (ANS) 112 Ochotnik, 1 Żołnierz, 37 Kusznik [straty: 112 Och]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (ANS) 98 Ochotnik, 1 Żołnierz, 51 Kusznik [straty: 98 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 żołnierz [straty: 70R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (ANS) 93 Ochotnik, 1 Żołnierz, 56 Kusznik [straty: 93 Och]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (200) 95 Konny
2 fala (ANS) 67 Ochotnik, 1 Żołnierz, 82 Kusznik [straty: 67 Och, 95K]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 106 Rekrut, 44 Żołnierz [straty: 106R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (ANS) 5 Rekrut
2 fala (200) 79 Ochotnik, 1 Żołnierz, 120 Kusznik [straty: 5R, 79 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (68 Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (132 Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 98 Ochotnik, 1 Żołnierz, 51 Kusznik) wysyłamy Anslema na obóz 5.

Z Gc (114 Żołnierz, 3 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (75 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 95 Konny) oraz
z W (2 fala (ANS) 67 Ochotnik, 1 Żołnierz, 82 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (110 Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (ANS) 5 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 79 Ochotnik, 1 Żołnierz, 120 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.