Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 842 Rekrut [-842]
 • 124 Ochotnik [-124]
 • 201 Konny [-201]
 • 88 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 146 Puszkarz
 • 667 Rekrut [-667]
 • 144 Ochotnik [-144]
 • 191 Konny
 • 99 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 155 Puszkarz
 • 422 Rekrut [-422]
 • 22 Ochotnik [-22]
 • 266 Konny [-201]
 • 88 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 146 Puszkarz
 • 314 Rekrut [-314]
 • 42 Ochotnik [-42]
 • 235 Konny
 • 99 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 146 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MSW) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 178 Konny [straty: 41R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Puszkarz [straty: 83R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 191 Konny [straty: 29R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 111 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 108 Puszkarz [straty: 111R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 140 Konny [straty: 80R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (MSW) 102 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Puszkarz [straty: 102 Och]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 70 Rekrut, 22 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 52 Puszkarz [straty: 70R, 22 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 101 Rekrut, 1 Elitarny żołnierz, 118 Puszkarz [straty: 101R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Puszkarz [straty: 65R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (MSW) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 92 Puszkarz [straty: 117R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy,
Żelaznozębny
1 fala (200) 80 Konny
2 fala (MSW) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 72 Puszkarz [straty: 97R, 80K]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Puszkarz [straty: 74R]
G3 9 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (MSW) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Puszkarz [straty: 91R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca,
50 Pies Strażniczy, Chuck
1 fala (200) 121 Konny
2 fala (MSW) 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Kusznik [straty: 131R, 121K]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 100 Rekrut, 20 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Kusznik [straty: 100R, 20 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 70 Rekrut, 22 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 52 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz, 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 80 Konny) oraz
z W (2 fala (MSW) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 72 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 8.
lub
z G2 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 121 Konny) oraz
z W (2 fala 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.
lub
z G3 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 100 Rekrut, 20 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.