Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 638 Rekrut [-638]
  • 185 Ochotnik [-185]
  • 127 Konny [-50]
  • 120 Kusznik
  • 109 Elitarny Żołnierz
  • 243 Rekrut [-243]
  • 79 Ochotnik [-79]
  • 186 Konny [-50]
  • 120 Kusznik
  • 181 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (NUS) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 37R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 56 Rekrut, 109 Elitarny Żołnierz [straty: 56R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 89 Rekrut, 76 Elitarny Żołnierz [straty: 89R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (NUS) 106 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 58 Kusznik [straty: 106 Och]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Kusznik [straty: 90R]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 81 Rekrut, 84 Elitarny żołnierz [straty: 81R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (NUS) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 44 Kusznik [straty: 120R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (NUS) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Kusznik [straty: 59R, 50K]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 105 Rekrut, 60 Elitarny Żołnierz [straty: 105R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (200) 79 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Kusznik [straty: 1R, 79 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz, 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (NUS) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (NUS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 79 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.