Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał Nusala z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 613 Rekrut [-613]
 • 185 Ochotnik [-185]
 • 127 Konny [-50]
 • 120 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz
 • 243 Rekrut [-243]
 • 79 Ochotnik [-79]
 • 186 Konny [-50]
 • 120 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (NUS) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 37R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 56 Rekrut, 109 Puszkarz [straty: 56R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 85 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 85R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (NUS) 106 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 58 Kusznik [straty: 106 Och]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Kusznik [straty: 90R]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 79 Rekrut, 86 Puszkarz [straty: 79R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (NUS) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 44 Kusznik [straty: 120R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (NUS) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Kusznik [straty: 59R, 50K]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 86 Rekrut, 79 Puszkarz [straty: 86R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (200) 79 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Kusznik [straty: 1R, 79 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz, 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 50 Konny) oraz
z W (2 fala (NUS) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (NUS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 79 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.