Ładowanie…

Azyl Bandytów – Generał Vargus z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 713 Rekrut [-713]
  • 91 Ochotnik [-91]
  • 260 Konny [-260]
  • 117 Kusznik
  • 1 Żołnierz
  • 252 Rekrut [-252]
  • 91 Ochotnik [-91]
  • 288 Konny [-260]
  • 117 Kusznik
  • 201 Żołnierz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (VAR) 43 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Konny [straty: 43R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 53 Rekrut, 127 Konny [straty: 53R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 1 Żołnierz, 104 Konny [straty: 75R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (VAR) 138 Rekrut, 1 Żołnierz, 41 Kusznik [straty: 138R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (VAR) 91 Ochotnik, 1 Żołnierz, 88 Kusznik [straty: 91 Och]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 105 Konny [straty: 75R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (VAR) 110 Rekrut, 1 Żołnierz, 69 Konny [straty: 110R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (200) 135 Konny
2 fala (VAR) 71 Rekrut, 1 Żołnierz, 25 Konny, 83 Kusznik [straty: 71R, 135K]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 63 Rekrut, 117 Kusznik [straty: 63R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (200) 125 Konny
2 fala (VAR) 85 Rekrut, 95 Kusznik [straty: 85R, 125K]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (68 Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (132 Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 91 Ochotnik, 1 Żołnierz, 88 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 5.

Z Gc (114 Żołnierz, 3 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (75 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 135 Konny) oraz
z W (2 fala (VAR) 71 Rekrut, 1 Żołnierz, 25 Konny, 83 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (110 Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 125 Konny) oraz
z W (2 fala (VAR) 85 Rekrut, 95 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.