Ładowanie…

Bagienna Wiedźma – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 343 Rekrut [-343]
 • 250 Konny
 • 133 Łucznik [-133]
 • 40 Kusznik
 • 12 Żołnierz [-11]
 • 198 Elitarny Żołnierz
 • 265 Rekrut [-265]
 • 250 Konny
 • 133 Łucznik [-133]
 • 40 Kusznik
 • 12 Żołnierz [-11]
 • 250 Elitarny Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala 250 Konny [straty 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala 250 Konny [straty 0]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 244 Konny [straty 5R]
G2 4 60 Kultysta 1 fala 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 244 Konny [straty 5R]
G2 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu,
60 Jeździec Mroku
1 fala 44 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty 44R]
G2 6 33 Kultysta, 33 Jeździec Mroku, 33 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 52 Rekrut, 198 Elitarny Żołnierz [straty 52R]
G3 7 120 Kultysta 1 fala 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 185 Konny, 24 Kusznik [straty 40R]
G3 8 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 208 Konny, 7 Kusznik [straty 34R]
G3 9 40 Kultysta, 120 Jeździec Mroku, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala 78 Rekrut, 172 Elitarny Żołnierz [straty 78R]
G3 10 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala 70 Rekrut, 12 Żołnierz, 128 Konny, 40 Kusznik [straty 85R, 133Ł, 11Ż]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 5Obóz 8

Z Ga (52 Elitarny Żołnierz, 2 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (52 Rekrut, 198 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 6.

Z Gb (189 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (78 Rekrut, 172 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 9.