Ładowanie…

Bagienna Wiedźma – Generał 250 z Kusznikami (szybki drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 216 Rekrut [-216]
  • 250 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 40 Kusznik
  • 145 Żołnierz [-11]


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala 250 Konny [straty 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala 250 Konny [straty 0]
G1 3 60 Kultysta 1 fala 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 244 Konny [straty 5R]
G1 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala 45 Rekrut, 145 Żołnierz [straty 45R]
G1 5 120 Kultysta 1 fala 46 Rekrut, 1 Żołnierz, 203 Konny [straty 46R]
G1 6 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 35 Rekrut, 1 Żołnierz, 214 Konny [straty 35R]
G1 7 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala 70 Rekrut, 12 Żołnierz, 128 Konny, 40 Kusznik [straty 85R, 133Ł, 11Ż]