Ładowanie…

Bagienna Wiedźma – Generał 270 z Puszkarzami (szybki drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 208 Rekrut [-208]
  • 270 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 100 Puszkarz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala 270 Konny [straty 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala 270 Konny [straty 0]
G1 3 60 Kultysta 1 fala 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 267 Konny [straty 2R]
G1 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala 46 Rekrut, 100 Puszkarz [straty 46R]
G1 5 120 Kultysta 1 fala 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 231 Konny [straty 38R]
G1 6 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 239 Konny [straty 30R]
G1 7 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala 77 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 62 Puszkarz [straty 92R, 133Ł]