Ładowanie…

Bagienna Wiedźma – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
VERSJA I VERSJA II VERSJA I VERSJA II
 • 310 Rekrut [-310]
 • 220 Konny
 • 133 Łucznik [-133]
 • 40 Kusznik
 • 5 Żołnierz [-4]
 • 183 Elitarny Żołnierz
 • 427 Rekrut [-427]
 • 220 Konny
 • 90 Kusznik
 • 183 Elitarny Żołnierz
 • 242 Rekrut [-242]
 • 220 Konny
 • 133 Łucznik [-133]
 • 40 Kusznik
 • 5 Żołnierz [-4]
 • 234 Elitarny Żołnierz
 • 359 Rekrut [-359]
 • 220 Konny
 • 90 Kusznik
 • 234 Elitarny Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala 220 Konny [straty 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala 220 Konny [straty 0]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 216 Konny [straty 3R]
G2 4 60 Kultysta 1 fala 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Konny [straty 2R]
G2 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala 37 Rekrut, 183 Elitarny Żołnierz [straty 37R]
G2 6 33 Kultysta, 33 Jeździec Mroku, 33 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 38 Rekrut, 182 Elitarny Żołnierz [straty 38R]
G3 7 120 Kultysta 1 fala 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty 37R]
G3 8 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 31 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 188 Konny [straty 31R]
G3 9 40 Kultysta, 120 Jeździec Mroku, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala 79 Rekrut, 141 Elitarny Żołnierz [straty 79R]
G3 10 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala (MSW) 68 Rekrut, 5 Żołnierz, 107 Konny, 40 Kusznik [straty 83R, 133Ł, 4Ż]
lub
1 fala (MSW) 150 Rekrut
2 fala (MSW) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Konny, 90 Kusznik [straty 200R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 5Obóz 8

Z Ga (52 Elitarny Żołnierz, 2 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala 38 Rekrut, 182 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 6.

Z Gb (189 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala 79 Rekrut, 141 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 9.