Ładowanie…

Banici – Generał 200 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.372 Rekrut [-1.372]
 • 175 Konny
 • 280 Łucznik [-280]
 • 194 Kusznik
 • 80 Żołnierz [-80]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 182 Puszkarz
 • 702 Rekrut [-702]
 • 352 Konny
 • 194 Kusznik
 • 150 Żołnierz [-80]
 • 127 Elitarny Żołnierz
 • 182 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (200) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 22 Puszkarz [straty: 100R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (200) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Konny, 21 Puszkarz [straty: 51R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Konny, 18 Puszkarz [straty: 84R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (200) 80 Łucznik
2 fala (200) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Konny, 15 Puszkarz [straty: 80Ł, 59R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (200) 95 Rekrut
2 fala (200) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Konny, 20 Puszkarz [straty: 122R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Puszkarz [straty: 200Ł, 59R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (200) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 194 Kusznik [straty: 5R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 45 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Konny, 43 Puszkarz [straty: 45R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 75 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 75R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (200) 87 Rekrut, 113 Puszkarz [straty: 87R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 75 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 75R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (200) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 175 Konny [straty: 21R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 120 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (200) 96 Rekrut, 104 Puszkarz [straty: 95R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 84 Rekrut, 116 Puszkarz [straty: 84R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (200) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty: 100R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (200) 155 Rekrut, 45 Puszkarz [straty: 155R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (200) 155 Rekrut, 45 Puszkarz [straty: 155R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (200) 80 Żołnierz, 120 Puszkarz [straty: 80Ż]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (200) 87 Rekrut, 113 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 80 Żołnierz, 120 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 19.