Ładowanie…

Banici – Generał 200 z Żołnierzami i Ochotnikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 557 Rekrut [-557]
 • 726 Ochotnik [-726]
 • 175 Konny
 • 330 Łucznik [-330]
 • 181 Wyborny Łucznik
 • 148 Żołnierz
 • 411 Rekrut [-411]
 • 584 Ochotnik [-584]
 • 352 Konny
 • 50 Łucznik [-50]
 • 181 Wyborny Łucznik
 • 148 Żołnierz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (200) 56 Ochotnik, 75 Konny, 69 Wyborny Łucznik [straty: 56 Och]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (200) 50 Rekrut, 1 Żołnierz, 126 Konny, 23 Wyborny Łucznik [straty: 50R]
G1 3 40 Łotr 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 51 Ochotnik, 95 Konny, 54 Wyborny Łucznik [straty: 51 Och]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (200) 80 Łucznik
2 fala (200) 37 Ochotnik, 125 Konny, 38 Wyborny Łucznik [straty: 80Ł, 37 Och]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (200) 95 Rekrut
2 fala (200) 17 Ochotnik, 152 Konny, 31 Wyborny Łucznik [straty: 95R, 17 Och]
G1 6 150 Oprych 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 36 Ochotnik, 164 Wyborny Łucznik [straty: 200Ł, 36 Och]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (200) 18 Rekrut, 1 Żołnierz, 181 Wyborny Łucznik [straty: 18R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 51 Rekrut, 1 Żołnierz, 111 Konny, 37 Wyborny Łucznik [straty: 51R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 52 Ochotnik, 148 Żołnierz [straty: 52 Och]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (200) 54 Ochotnik, 146 Żołnierz [straty: 54 Och]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 52 Ochotnik, 148 Żołnierz [straty: 52 Och]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (200) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 175 Konny [straty: 21R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 120 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (200) 62 Ochotnik, 133 Żołnierz [straty: 62 Och]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 59 Ochotnik, 141 Żołnierz [straty: 59 Och]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Żołnierz [straty: 100R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (200) 125 Ochotnik, 75 Żołnierz [straty: 125 Och]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (200) 125 Ochotnik, 75 Żołnierz [straty: 125 Och]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (200) 150 Rekrut, 50 Łucznik
2 fala (200) 72 Rekrut, 1 Żołnierz, 127 Wyborny Łucznik [straty: 222R, 50Ł]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po m
z W (1 fala (200) 18 Rekrut, 1 Żołnierz, 181 Wyborny Łucznik) wysyłamy Generała na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (200) 87 Rekrut, 113 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 10.