Ładowanie…

Banici – Generał 200 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 5x
 • 1.630 Rekrut [-1.630]
 • 175 Konny
 • 330 Łucznik [-330]
 • 181 Wyborny Łucznik
 • 125 Żołnierz
 • 1.262 Rekrut [-1.262]
 • 352 Konny
 • 50 Łucznik [-50]
 • 181 Wyborny Łucznik
 • 134 Żołnierz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (200) 99 Rekrut, 1 Żołnierz, 75 Konny, 25 Wyborny Łucznik [straty: 99R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (200) 50 Rekrut, 1 Żołnierz, 126 Konny, 23 Wyborny Łucznik [straty: 50R]
G1 3 40 Łotr 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 89 Rekrut, 1 Żołnierz, 97 Konny, 13 Wyborny Łucznik [straty: 89R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (200) 80 Łucznik
2 fala (200) 61 Rekrut, 1 Żołnierz, 125 Konny, 13 Wyborny Łucznik [straty: 80Ł, 61R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (200) 95 Rekrut
2 fala (200) 27 Rekrut, 1 Żołnierz, 152 Konny, 20 Wyborny Łucznik [straty: 122R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 59 Rekrut, 1 Żołnierz, 140 Wyborny Łucznik [straty: 200Ł, 59R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (200) 18 Rekrut, 1 Żołnierz, 181 Wyborny Łucznik [straty: 18R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 51 Rekrut, 1 Żołnierz, 111 Konny, 37 Wyborny Łucznik [straty: 51R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 75 Rekrut, 125 Żołnierz [straty: 75R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (200) 87 Rekrut, 113 Żołnierz [straty: 87R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 75 Rekrut, 125 Żołnierz [straty: 75R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (200) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 175 Konny [straty: 21R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 120 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (200) 96 Rekrut, 104 Żołnierz [straty: 95R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 96 Rekrut, 104 Żołnierz [straty: 96R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Żołnierz [straty: 100R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (200) 155 Rekrut, 45 Żołnierz [straty: 155R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (200) 155 Rekrut, 45 Żołnierz [straty: 155R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (200) 150 Rekrut, 50 Łucznik
2 fala (200) 72 Rekrut, 1 Żołnierz, 127 Wyborny Łucznik [straty: 222R, 50Ł]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 18 Rekrut, 1 Żołnierz, 181 Wyborny Łucznik) wysyłamy Generała na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (200) 87 Rekrut, 113 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 10.