Banici – Generał 250 + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 1.002 Rekrut [-1.002]
 • 100 Ochotnik [-100]
 • 250 Konny
 • 217 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 181 Puszkarz
 • 880 Rekrut [-880]
 • 100 Ochotnik [-100]
 • 250 Konny
 • 217 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 181 Puszkarz
 • 455 Rekrut [-455]
 • 100 Ochotnik [-100]
 • 352 Konny
 • 217 Kusznik
 • 133 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 165 Puszkarz
 • 334 Rekrut [-334]
 • 100 Ochotnik [-100]
 • 352 Konny
 • 217 Kusznik
 • 133 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 181 Puszkarz
Na przywódcę z numerem 7, możemy rzucić Grad Strzał i pokonać od razu cały sektor.
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 12, możemy wysłać atak od razu na obóz 13 (1 fala (MSW) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 206 Konny). Generał zniszczy oba obozy bez dodatkowych strat.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (MSW) 71 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 68 Puszkarz [straty: 71R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (MSW) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty: 37R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 54 Puszkarz [straty: 55R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (MSW) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 48 Puszkarz [straty: 61R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (MSW) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Puszkarz [straty: 91R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (250) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Puszkarz [straty: 120R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (MSW) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Kusznik [straty: 2R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 189 Konny [straty: 30R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 60R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (250) 85 Rekrut, 165 Puszkarz [straty: 85R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Puszkarz (jeżeli są psy w obozie)
2 fala (MSW) 80 Konny, 140 Kusznik (jeżeli nie ma psów w obozie) [straty: 39R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 60R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (MSW) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 206 Konny [straty: 13R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 120 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 76 Rekrut, 144 Puszkarz [straty: 76R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 5 Rekrut, 245 Konny [straty: 6R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 55 Rekrut, 165 Puszkarz [straty: 55R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 250 Konny [straty: 1R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (MSW) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 92R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (MSW) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 92R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 100 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty: 100 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G2 (1 fala (250) 85 Rekrut, 165 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 10.
lub
z G2 (1 fala (MSW) 1 Rekrut), wysyłamy Mistrza na obóz 10. Czekamy 8 sekund i
z W (2 fala (MSW) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 10

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 100 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 19.