Ładowanie…

Banici – Generał 250 z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.286 Rekrut [-1.286]
  • 102 Ochotnik [-102]
  • 234 Konny
  • 246 Kusznik
  • 176 Żołnierz
  • 616 Rekrut [-616]
  • 102 Ochotnik [-102]
  • 352 Konny
  • 246 Kusznik
  • 176 Żołnierz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (250) 75 Rekrut, 1 Żołnierz, 115 Konny, 59 Kusznik [straty: 74R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (250) 42 Rekrut, 1 Żołnierz, 207 Konny [straty: 40R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (250) 63 Rekrut, 1 Żołnierz, 109 Konny, 77 Kusznik [straty: 63R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (250) 67 Rekrut, 1 Żołnierz, 126 Konny, 56 Kusznik [straty: 67R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (250) 119 Rekrut, 131 Żołnierz [straty: 119R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (250) 128 Rekrut, 1 Żołnierz, 121 Kusznik [straty: 128R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (250) 3 Rekrut, 1 Żołnierz, 246 Kusznik [straty: 3R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 34 Rekrut, 1 Żołnierz, 205 Konny, 10 Kusznik [straty: 34R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 74 Rekrut, 176 Żołnierz [straty: 74R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (250) 85 Rekrut, 165 Żołnierz [straty: 85R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 74 Rekrut, 176 Żołnierz [straty: 74R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (250) 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 234 Konny [straty: 15R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 120 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (250) 82 Rekrut, 168 Żołnierz [straty: 82R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 80 Rekrut, 170 Żołnierz [straty: 80R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (250) 100 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 100R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (250) 125 Rekrut, 125 Żołnierz [straty: 124R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (250) 125 Rekrut, 125 Żołnierz [straty: 124R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (250) 102 Ochotnik, 1 Żołnierz, 147 Kusznik [straty: 102 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 3 Rekrut, 1 Żołnierz, 246 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (250) 85 Rekrut, 165 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 102 Ochotnik, 1 Żołnierz, 147 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 19.