Ładowanie…

Banici – Generał MSW z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.089 Rekrut [-1.089]
  • 100 Ochotnik [-100]
  • 220 Konny
  • 217 Kusznik
  • 165 Żołnierz
  • 525 Rekrut [-525]
  • 100 Ochotnik [-100]
  • 352 Konny
  • 217 Kusznik
  • 165 Żołnierz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 12, możemy wysłać atak od razu na obóz 13 (1 fala 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 206 Konny). Generał zniszczy oba obozy bez dodatkowych strat.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (MSW) 71 Rekrut, 1 Żołnierz, 80 Konny, 68 Kusznik [straty: 71R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (MSW) 37 Rekrut, 1 Żołnierz, 182 Konny [straty: 37R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 55 Rekrut, 1 Żołnierz, 110 Konny, 54 Kusznik [straty: 55R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (MSW) 65 Rekrut, 1 Żołnierz, 110 Konny, 44 Kusznik [straty: 65R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (MSW) 88 Rekrut, 132 Żołnierz [straty: 88R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (MSW) 139 Rekrut, 1 Żołnierz, 80 Kusznik [straty: 139R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (MSW) 2 Rekrut, 1 Żołnierz, 217 Kusznik [straty: 2R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 30 Rekrut, 1 Żołnierz, 189 Konny [straty: 30R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 58 Rekrut, 162 Żołnierz [straty: 58R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (MSW) 85 Rekrut, 135 Żołnierz [straty: 85R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 58 Rekrut, 162 Żołnierz [straty: 58R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (MSW) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 206 Konny [straty: 13R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 73 Rekrut, 147 Żołnierz [straty: 73R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 55 Rekrut, 165 Żołnierz [straty: 55R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 76 Rekrut, 144 Żołnierz [straty: 76R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (MSW) 92 Rekrut, 128 Żołnierz [straty: 92R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (MSW) 92 Rekrut, 128 Żołnierz [straty: 92R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 100 Ochotnik, 1 Żołnierz, 119 Kusznik [straty: 100 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 2 Rekrut, 1 Żołnierz, 217 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 85 Rekrut, 135 Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 100 Ochotnik, 1 Żołnierz, 119 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 19.