Ładowanie…

Na Końskim Grzbiecie – Generał 200 z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 414 Rekrut [-414]
  • 222 Łucznik [-222]
  • 100 Kusznik
  • 156 Żołnierz
  • 277 Rekrut [-277]
  • 222 Łucznik [-222]
  • 100 Kusznik
  • 156 Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 70 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala (200) 45 Rekrut, 155 Żołnierz [straty: 45R]
G1 2 40 Konna Gwardia Amazońska, 70 Nomada 1 fala (200) 68 Rekrut, 132 Żołnierz [straty: 68R]
G1 3 90 Konna Gwardia Amazońska, 10 Wściekły Byk 1 fala (200) 122 Łucznik, 78 Kusznik [straty: 122Ł]
G2 4 70 Nomada, 20 Katafrakt 1 fala (200) 48 Rekrut, 152 Żołnierz [straty: 48R]
G2 5 60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec 1 fala (200) 44 Rekrut, 156 Żołnierz [straty: 44R]
G3 6 30 Konna Gwardia Amazońska, 40 Łucznik Konny 1 fala (200) 69 Rekrut, 105 Żołnierz [straty: 69R]
G3 7 60 Nomada, 75 Łucznik Konny 1 fala (200) 23 Rekrut, 100 Łucznik, 1 Żołnierz, 76 Kusznik [straty: 23R, 100Ł]
G4 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala (200) 37 Rekrut, 63 Żołnierz, 100 Kusznik [straty: 37R]
G5 9 80 Włócznik Konny, 120 Strzelec 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Żołnierz [straty: 80R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2Obóz 6

Z Ga (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 122 Łucznik, 78 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 3.

Z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 23 Rekrut, 100 Łucznik, 1 Żołnierz, 76 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 7.