Ładowanie…

Na Końskim Grzbiecie – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 280 Rekrut [-280]
  • 87 Ochotnik [-87]
  • 133 Elitarny Żołnierz
  • 175 Rekrut [-175]
  • 87 Ochotnik [-87]
  • 133 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 70 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala (ANS) 22 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz [straty: 22R]
G1 2 40 Konna Gwardia Amazońska, 70 Nomada 1 fala (ANS) 57 Rekrut, 93 Elitarny Żołnierz [straty: 57R]
G1 3 90 Konna Gwardia Amazońska, 10 Wściekły Byk 1 fala (ANS) 87 Ochotnik, 63 Elitarny Żołnierz [straty: 87 Och]
G2 4 70 Nomada, 20 Katafrakt 1 fala (ANS) 37 Rekrut, 113 Elitarny Żołnierz [straty: 37R]
G2 5 60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec 1 fala (ANS) 20 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 20R]
G3 6 30 Konna Gwardia Amazońska, 40 Łucznik Konny 1 fala (ANS) 50 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 50R]
G3 7 60 Nomada, 75 Łucznik Konny 1 fala (ANS) 52 Rekrut, 98 Elitarny Żołnierz [straty: 52R]
G4 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala (ANS) 25 Rekrut, 125 Elitarny Żołnierz [straty: 25R]
G5 9 80 Włócznik Konny, 120 Strzelec 1 fala (ANS) 17 Rekrut, 133 Elitarny Żołnierz [straty: 17R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2Obóz 6

Z Ga (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 87 Ochotnik, 63 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Anslema na obóz 3.

Z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 52 Rekrut, 98 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Anslema na obóz 7.