Ładowanie…

Na Końskim Grzbiecie – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 575 Rekrut [-575]
  • 184 Elitarny Żołnierz
  • 391 Rekrut [-391]
  • 72 Konny
  • 62 Żołnierz
  • 184 Elitarny Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 70 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala 46 Rekrut, 174 Elitarny Żołnierz [straty 46R]
G1 2 40 Konna Gwardia Amazońska, 70 Nomada 1 fala 68 Rekrut, 152 Elitarny Żołnierz [straty 68R]
G1 3 90 Konna Gwardia Amazońska, 10 Wściekły Byk 1 fala 130 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty 130R]
G2 4 70 Nomada, 20 Katafrakt 1 fala 48 Rekrut, 172 Elitarny Żołnierz [straty 48R]
G2 5 60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec 1 fala 43 Rekrut, 177 Elitarny Żołnierz [straty 43R]
G3 6 30 Konna Gwardia Amazońska, 40 Łucznik Konny 1 fala 70 Rekrut, 150 Elitarny Żołnierz [straty 70R]
G3 7 60 Nomada, 75 Łucznik Konny 1 fala 95 Rekrut, 125 Elitarny Żołnierz [straty 95R]
G4 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala 36 Rekrut, 184 Elitarny Żołnierz [straty 36R]
G5 9 80 Włócznik Konny, 120 Strzelec 1 fala 39 Rekrut, 181 Elitarny Żołnierz [straty 39R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1 i 2Obóz 6

Z Ga (49 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (22 Elitarny Żołnierz + 72 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala 130 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Gc (62 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala 95 Rekrut, 125 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.