Ładowanie…

Na Końskim Grzbiecie – Generał Nusala z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 616 Rekrut [-616]
  • 128 Żołnierz
  • 483 Rekrut [-483]
  • 128 Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 70 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala (NUS) 45 Rekrut, 120 Żołnierz [straty: 45R]
G1 2 40 Konna Gwardia Amazońska, 70 Nomada 1 fala (NUS) 65 Rekrut, 100 Żołnierz [straty: 65R]
G1 3 90 Konna Gwardia Amazońska, 10 Wściekły Byk 1 fala (NUS) 149 Rekrut, 16 Żołnierz [straty: 149R]
G2 4 70 Nomada, 20 Katafrakt 1 fala (NUS) 40 Rekrut, 125 Żołnierz [straty: 40R]
G2 5 60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec 1 fala (NUS) 44 Rekrut, 121 Żołnierz [straty: 44R]
G3 6 30 Konna Gwardia Amazońska, 40 Łucznik Konny 1 fala (NUS) 70 Rekrut, 95 Żołnierz [straty: 70R]
G3 7 60 Nomada, 75 Łucznik Konny 1 fala (NUS) 100 Rekrut, 65 Żołnierz [straty: 100R]
G4 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala (NUS) 37 Rekrut, 128 Żołnierz [straty: 37R]
G5 9 80 Włócznik Konny, 120 Strzelec 1 fala (NUS) 66 Rekrut, 99 Żołnierz [straty: 66R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2Obóz 6

Z Ga (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 149 Rekrut, 16 Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 3.

Z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 100 Rekrut, 65 Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 7.