Ładowanie…

Najazd Wikingów – Generał 200 z Kusznikami (wersja 1)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 23x
  • 2.254 Rekrut [-2.254]
  • 525 Konny [-395]
  • 2.446 Łucznik [-2.446]
  • 200 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 150 Karl, 50 Walkiria 1 fala 70 Konny
2 fala 200 Kusznik [straty 70K]
G1 2 80 Karl, 120 Walkiria 1 fala 200 Rekrut
2 fala 200 Konny [straty 200R]
G1 3 40 Karl, 160 Walkiria 1 fala 71 Rekrut, 100 Konny, 29 Kusznik [straty 71R]
G1 4 200 Walkiria 1 fala 97 Rekrut, 1 Żołnierz, 102 Konny [straty 97R]
G1 5 140 Wiking z Jomsborka, 60 Karl 1 fala 200 Łucznik
2 fala 77 Łucznik, 123 Kusznik [straty 276Ł]
G2 6 80 Huskarl, 80 Thrall, 50 Walkiria 1 fala 70 Konny
2 fala 52 Rekrut, 148 Kusznik [straty 70K, 52R]
G2 7 85 Huskarl, 80 Walkiria, 35 Berserker 1 fala 110 Konny
2 fala 46 Rekrut, 1 Żołnierz, 153 Kusznik [straty 110K, 46R]
G2 8 80 Huskarl, 80 Walkiria, 40 Karl 1 fala 200 Łucznik
2 fala 36 Rekrut, 110 Konny, 54 Kusznik [straty 200Ł, 36R]
G2 9 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala 200 Rekrut
2 fala 52 Rekrut, 1 Żołnierz, 147 Konny [straty 252R]
G2 10 40 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala 60 Konny, 140 Łucznik
2 fala 55 Rekrut, 145 Kusznik [straty 60K, 140Ł, 55R]
G2 11 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala 39 Rekrut, 1 Żołnierz, 160 Kusznik [straty 39R]
G2 12 60 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Karl 1 fala 200 Łucznik
2 fala 75 Łucznik, 125 Kusznik [straty 275Ł]
G3 13 80 Huskarl, 120 Karl 1 fala 170 Łucznik
2 fala 82 Rekrut, 1 Żołnierz, 117 Kusznik [straty 170Ł, 82R]
G3 14 150 Huskarl 1 fala 160 Rekrut
2 fala 53 Rekrut, 1 Żołnierz, 146 Kusznik [straty 213R]
G3 15 200 Walkiria 1 fala 97 Rekrut, 1 Żołnierz, 102 Konny [straty 97R]
G3 16 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala 200 Łucznik
2 fala 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 130 Konny, 45 Kusznik [straty 200Ł, 24R]
G3 17 100 Huskarl 1 fala 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 170 Kusznik [straty 29R]
G3 18 40 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Walkiria, 20 Berserker 1 fala 85 Konny, 115 Łucznik
2 fala 28 Rekrut, 172 Kusznik [straty 85K, 115Ł, 28R]
G4 19 120 Huskarl, 80 Karl 1 fala 200 Rekrut
2 fala 200 Rekrut
3 fala 200 Kusznik [straty 400R]
G4 20 180 Huskarl 1 fala 200 Łucznik
2 fala 54 Rekrut, 1 Żołnierz, 145 Kusznik [straty 200Ł, 54R]
G4 21 70 Wiking z Jomsborka, 50 Huskarl, 50 Karl, 30 Berserker 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Rekrut
3 fala 200 Kusznik [straty 200Ł, 200R]
G5 22 200 Huskarl 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Łucznik
3 fala 200 Kusznik [straty 400Ł]
G5 23 200 Walkiria 1 fala 79 Rekrut, 1 Żołnierz, 120 Konny [straty 79R]
G5 24 200 Karl 1 fala 74 Łucznik, 126 Kusznik [straty 70Ł]
G5 25 60 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Berserker 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Rekrut
3 fala 200 Kusznik [straty 200Ł, 200R]