Ładowanie…

Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 719 Rekrut [-719]
  • 175 Ochotnik [-175]
  • 140 Konny [-130]
  • 156 Kusznik
  • 100 Elitarny Żołnierz
  • 720 Rekrut [-720]
  • 128 Ochotnik [-128]
  • 304 Konny [-110]
  • 156 Kusznik
  • 100 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (200) 47 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 32 Kusznik [straty: 47 Och, 20K]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 15 Rekrut, 65 Elitarny Żołnierz, 120 Konny [straty: 215R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (200) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 116 Konny [straty: 83R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 100R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 31 Rekrut, 89 Elitarny Żołnierz, 80 Konny [straty: 231R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala (200) 44 Ochotnik, 156 Kusznik [straty: 90R, 110K, 44 Och]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (200) 84 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Kusznik [straty: 84 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 1

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 200 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 15 Rekrut, 65 Elitarny Żołnierz, 120 Konny) wysyłamy Generałów na obóz 2.