Ładowanie…

Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 250 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 726 Rekrut [-726]
  • 140 Konny [-130]
  • 201 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 173 Puszkarz
  • 584 Rekrut [-584]
  • 304 Konny [-110]
  • 201 Kusznik
  • 15 Elitarny Żołnierz
  • 99 Puszkarz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala 65 Rekrut, 120 Konny, 65 Puszkarz [straty 65R, 20K]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala 50 Rekrut
2 fala 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 67 Puszkarz [straty 112R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 67 Puszkarz [straty 62R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala 77 Rekrut, 173 Puszkarz [straty 77R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych,
50 Łowca
1 fala 150 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty 150R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 201 Kusznik [straty 138R, 110K]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Kusznik [straty 122R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z G1 (1 fala 50 Rekrut) oraz
z W (2 fala 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 67 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala 150 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.