Ładowanie…

Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 250 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 884 Rekrut [-884]
  • 205 Konny [-130]
  • 145 Wyborny Łucznik
  • 172 Żołnierz
  • 818 Rekrut [-818]
  • 359 Konny [-110]
  • 145 Wyborny Łucznik
  • 172 Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala 66 Rekrut, 1 Żołnierz, 120 Konny, 63 Wyborny Łucznik [straty 66R, 20K]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala 50 Rekrut
2 fala 82 Rekrut, 48 Żołnierz, 120 Konny [straty 132R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala 64 Rekrut, 1 Żołnierz, 185 Konny [straty 64R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala 78 Rekrut, 172 Żołnierz [straty 78R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala 60 Rekrut
2 fala 137 Rekrut, 43 Żołnierz, 70 Konny [straty 197R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala 105 Rekrut, 145 Wyborny Łucznik [straty 195R, 110K]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala 152 Rekrut, 1 Żołnierz, 97 Wyborny Łucznik [straty 152R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1

Z Ga (184 Konny + 14 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z G1 (1 fala 50 Rekrut) oraz
z W (2 fala 82 Rekrut, 48 Żołnierz, 120 Konny) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 2.