Ładowanie…

Powrót Do Azylu Bandytów – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 725 Rekrut [-725]
 • 181 Konny [-130]
 • 161 Kusznik
 • 150 Elitarny Żołnierz
 • 663 Rekrut [-663]
 • 181 Konny [-20]
 • 134 Kusznik
 • 150 Elitarny Żołnierz
 • 593 Rekrut [-593]
 • 184 Konny [-110]
 • 161 Kusznik
 • 150 Elitarny Żołnierz
 • 531 Rekrut [-531]
 • 184 Konny
 • 134 Kusznik
 • 150 Elitarny Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala 62 Rekrut, 80 Konny, 78 Elitarny Żołnierz [straty 62R, 20K]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala 126 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty 126R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Konny [straty 58R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala 70 Rekrut, 150 Elitarny Żołnierz [straty 70R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala 134 Rekrut, 86 Elitarny Żołnierz [straty 134R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala (MSW) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Kusznik [straty 148R, 110K]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Kusznik [straty 86R]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala 127 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 92 Kusznik [straty 127R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala 126 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala 134 Rekrut, 86 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.