Ładowanie…

Uśpiona Rafa – Generał 200 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 488 Rekrut [-488]
  • 155 Konny
  • 101 Wyborny Łucznik
  • 137 Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala 44 Rekrut, 1 Żołnierz, 155 Konny [straty 44R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala 85 Rekrut, 115 Żołnierz [straty 85R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala 67 Rekrut, 133 Żołnierz [straty 67R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala 29 Rekrut, 70 Konny, 101 Wyborny Łucznik [straty 29R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala 200 Rekrut
2 fala 63 Rekrut, 137 Żołnierz [straty 263R]